Az www.kaloznet.com weboldal (továbbiakban: Szolgáltató) működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

Az Ektv. 2. § (1) alapján „Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges”.

A Szolgáltató az Ektv. 2. § ld) bekezdésében rögzítettek alapján, mint közvetítő szolgáltató az „információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás)”. Az Ektv. 2. § e) bekezdése értelmében: „Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép..

A Szolgáltató által fenntartott weboldal egy tematikusan kategorizált, tartalmi elemeket megjelenítő, közvetítető szolgáltatás. Az Ektv. 7. § (2) értelmében „a közvetítő szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által… továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért… nem felel”. A megosztott információkért teljes felelősséggel az eredeti, tényleges tartalomszolgáltató tartozik.
Az Ektv. 7. § (3) értelmében „a közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt.


A KalózNet nem nyújt elérhetőséget az adott bejegyzésben feltüntetett kép, hang, videóanyag, program, szoftver, játék és egyéb fájlok megtekintéséhez / letöltéséhez az oldalunkon keresztül, sem egyéb médiumokon által (pl.: e-mail, közösségi oldalak).

A honlapunkon fellelhető tartalmakhoz nem kapcsolódik letöltőlink. A KalózNet a továbbiakban adatbázisként működik, amely csak a különböző termékekről szóló információkat (pl.: leírás) tárolja, melyek összegyűjtését a KalózNet-bot végzi. Ezek az összegyűjtött információk szabadon terjeszthetők. Nem minden esetben tölthetőek le a fájlok az oldalról. Kizárólag akkor teszünk közzé letölthető tartalmat, amennyiben megkeresésünkre felhatalmazást kapunk rá, vagy az adott fájlt nem védi szerzői jog, illetve ha az szabadon terjeszthető.

E-mail: [email protected]